Campus Kollegiet

I forbindelse med opførelsen af Campus Kollegiet i Odense, blev de tre fagentrepriser på hhv. ”Lukning”, ”Tømrer og Snedker” samt ”Inventar” samlet i en storentreprise og blev udført af S. Guldfeldt Nielsen A/S. Storentreprisen blev udført til en samlet entreprisesum på 75 mio.

Bygningen består af tre tårne, placeret i en trekant, som er bundet sammen af et fællesområde i centrum af trekanten. Det højeste tårn er på 16 etager. Tilsammen indeholder de tre tårne 250 studieboliger, to forskerboliger, en pedelbolig samt en café. På toppen af bygningen er der en stor festsal med tilhørende terrasser og siddetrappe. Bygningen er den højeste i Odense.

Hele byggeriet er opført i eksklusive materialevalg.

Lukningsentreprisen bestod i levering og montering af vinduespartier i egetræ og alu ved alle boligenheder samt glas- og alupartier ved alle fællesarealer. Ligeledes er lukning og isolering af facader, med en let facadevæg, afsluttet med facadekassetter i tombak.

Tømrer- og snedkerentreprisen bestod af den indvendige aptering i hele bygningen, bl.a. med gulve, vægbeklædninger og køkkener, hvilket alt sammen er udført i egetræ. I de store fællesarealer blev der monteret systemlofter. På de udvendige arealer har vi arbejdet med listebeklædninger, siddemøbler samt en stor siddetrappe.

 

Under inventarentreprisen leverede vi bl.a. en postkasse-rotunde, en stor biblioteksreol samt flere andre møbler specifikt tegnet til bygningen. Alt sammen produceret på vores eget snedkerværksted.

Under bygningsprocessen havde S. Guldfeldt Nielsen A/S stort fokus på den daglige koordinering af opgaven samt praktiske løsninger til udførelse af projektet.

Beliggenhed: Campus Kollegiet, Syddansk Universitet, Odense

Bygherre: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Entreprise: Storentreprise

Byggeperiode: September 2014-oktober 2015

Entreprisesum: 75 mio

Byggeareal: 10.500 m2

Egenproduktion: Tømrer-snedker

Arkitekt: C.F. Møller

Ingeniør: Niras

S. GULDFELDT NIELSEN A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 1834
M: mail@guldfeldt.dk
CVR: 17559737