Vi uddanner de dygtigste håndværkere i branchen

Vores lærlinge lærer at arbejde efter Guldfeldts definition af "kvalitet og ordholdenhed"

Uddannelse

Hos S. Guldfeldt Nielsen A/S mener vi, at vi er forpligtet til hele tiden at uddanne dygtige og kvalitetsbevidste håndværkere. Det er vores bidrag til at opretholde kvaliteten i branchen, og det er vores bidrag til hele tiden at udvikle nye håndværkere, som også kommer os selv til gode. Derfor har Guldfeldt konstant 15-20 lærlinge, som følger et nøje struktureret lærlingeprogram.

Lærlingeprogrammet betyder, at lærlingene lærer at arbejde efter S. Guldfeldt Nielsen A/S definition af kvalitet og ordholdenhed, men det sikrer også, at lærlingene beskæftiger sig med lige så meningsfyldt arbejde som svendene. Vi mener nemlig, at det er den bedste måde at blive oplært i alle fagets facetter.

Når lærlingeprogrammet bliver kombineret med rette lyst og evner, resulterer det i en ansvars- og kvalitetsbevidst håndværker til glæde for branchen. Vi ved, at S. Guldfeldt Nielsen A/S er et eftertragtet sted at komme i lære, og vi ved, at der bliver lagt mærke til vores lærlinge. Det er vi selvfølgelig stolte af, ligesom vi er stolte af de lærlinge, vi sender videre.

Efteruddannelse

Ligesom vi sætter en ære i at uddanne lærlinge, gør vi også en ekstraordinær indsats for hele tiden at efteruddanne alle vore medarbejdere. Hos Guldfeldt tror vi nemlig på, at det er nødvendigt hele tiden at opkvalificere medarbejderne – både fagligt og personligt – for at sikre høj motivation blandt de ansatte.

Hvert år laver vi et efteruddannelseskatalog sammen med vores medarbejdere. Kataloget indeholder både kurser af faglig og personlig karakter og tæller blandt andet teoretiske og praktiske kurser inden for eksempelvis konflikthåndtering og planlægning samt aktuelle og relevante byggefaglige emner.

Medarbejderne er vores ansigt udadtil, og ved hele tiden at udvikle deres kompetencer forbliver vi en attraktiv virksomhed – både for nye ansatte, for samarbejdspartnere og for kunder.

Arbejdsmiljø

Hos S. Guldfeldt Nielsen A/S bliver arbejdsmiljøet og sikkerheden vægtet højt. Sådan har det altid været. Derfor har vi også et arbejdsmiljøudvalg med repræsentanter fra alle afdelinger samt politikker for både arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.

For os hænger kvalitet og arbejdsmiljø uløseligt sammen. Vi ønsker ikke at udsætte vores medarbejdere for risici eller skader, der kunne være undgået med den rette omtanke og forebyggelse. Derfor står vi også fast på, at vores medarbejdere udelukkende må anvende godkendte materialer, værktøj og øvrigt udstyr og kun udfører arbejdsopgaver, der ligger inden for lovgivningens rammer.

Sikkerhed

Af samme grund investerer vi også i vores medarbejderes sikkerhed, og hos S. Guldfeldt Nielsen A/S har enhver medarbejder ret og pligt til at medvirke aktivt til at opretholde det høje sikkerhedsniveau på arbejdspladsen blandt andet ved at fortælle, hvis der er noget, vi kan gøre bedre. På samme måde er medarbejderne opdraget til kun at udføre en opgave, hvis den kan udføres sikkert og lovligt.

Arbejdsmiljøudvalget hos S. Guldfeldt Nielsen A/S udarbejder vejledninger og øvrige instrukser af generel karakter og koordinerer arbejdsmiljøarbejdet på samtlige arbejdspladser. Ude på pladserne er det virksomhedens arbejdsledere, der sammen med arbejdsmiljøudvalgsrepræsentanten har ansvaret for sikkerheden.

S. GULDFELDT NIELSEN A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 1834
M: mail@guldfeldt.dk
CVR: 17559737