Halberg-Mac Baren

Ved tobaksproducenten Halberg-Mac Baren i Svendborg har vi i en totalentreprise opført en udvidelse af deres eksisterende administrationsbygning. Den eksisterende bygning består af en stueplan udført i 1974 i beton i et søjle/dragersystem. Vi har skåret op i taget og i den eksisterende betonmur for at gøre plads til nye stålspær og let facadesystem.

Tømrer og snedkerarbejdet bestod i montering af lette ydervægge, facadepartier, gulve, lofter og diverse snedkerarbejder.

Vores værksted har bl.a. lavet en flot reol, som efterfølgende er indbygget i væggen. Opgaven blev afleveret 8 dage før tid til en meget tilfreds bygherre.

Beliggenhed :Svendborg

Bygherre: Halberg-Mac Baren

Entreprise: Totalentreprise

Byggeperiode: 2016

Entreprisesum: 18,5 mio.

Egenproduktion: Tømrer-snedker

Arkitekt: C&W Arkitekter

Ingeniør: Rambøll

S. GULDFELDT NIELSEN A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 1834
M: mail@guldfeldt.dk
CVR: 17559737