IKEA, Odense

Indretning af nyt 35.000 m² varehus med indvendige vægge og lofter samt indvendige døre.

Beliggenhed: IKEA Odense

Bygherre: IKEA

Entreprise: Fagentreprise

Byggeperiode: 2009

Entreprisesum: 11.000.000 kr.

Byggeareal: 35.000 m2

Egenproduktion: Tømrer-/snedkerarbejde

Arkitekt: White Arkitekter

Ingeniør: OBH

S. GULDFELDT NIELSEN A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 1834
M: mail@guldfeldt.dk
CVR: 17559737