Korsløkken afd. 34-37, helhedsplan

S. Guldfeldt Nielsen A/S har i storentrepriser udført lukningsarbejder og tømrer-snedkerarbejder på Korsløkken som en del af den samlede helhedsplan for boligområdet.

Afd. 37
På Korsløkken afd. 37 blev der udført både lukningsarbejde og tømrer-snedkerarbejde. Arbejdet med lukningen bestod, som ved afd. 34, i renovering af facader på boligblokkene i form af klargøring til og montering af nye altaner, facadepartier, karnapper og blikarbejde, ligesom der til hver opgang blev etableret elevatortårn.

Bebyggelsen består af fem etageboligblokke på i alt 384 lejligheder.

Tømrer-snedkerarbejdet bestod i indretning af de 384 lejligheder med opsætning af gipsvægge og gipslofter, montering af døre, etablering af nye køkkener, montering af gulve og diverse små tømrer-snedkeropgaver såsom fodlister, paneler m.m.

Beliggenhed: Odense

Bygherre: FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab

Entreprise: Storentrepriser

Byggeperiode: 2014-2018

Entreprisesum: 101,3 mio.

Byggeareal: 45.000 m²

Egenproduktion: Tømrer-snedker

Arkitekt: C&W Arkitekter

Ingeniør: Rambøll

S. GULDFELDT NIELSEN A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 1834
M: mail@guldfeldt.dk
CVR: 17559737