Korsløkken afd. 34 etape 1

S. Guldfeldt Nielsen A/S har i storentreprise udført lukningsarbejdet (facader og nyt tag) på Korsløkkens afd. 34 etape 1


Bebyggelsen består af i alt 168 lejligheder, og opgaven er udført som en del af den samlede helhedsplan for boligområdet.


Arbejdet med lukningen bestod i renovering af facader på boligblokkene i form af klargøring til og montering af nye altaner, facadepartier, karnapper og blikarbejde, ligesom der til hver opgang på de store blokke blev etableret elevatortårn.

Beliggenhed: Korsløkken

Bygherre:
FAB

Entreprise: Storentreprise

Byggeperiode: 2016-2018
Entreprisesum: 29,7 mio.

Byggeareal: Ca. 15.000 m2

Arkitekt: C&W Arkitekter

Ingeniør: Rambøll
 

S. GULDFELDT NIELSEN A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 1834
M: mail@guldfeldt.dk
CVR: 17559737