Korsløkken, afd. 37, helhedsplan

Korsløkkekvarteret har igennem de seneste 6 år gennemgået en totalrenovering og forandring ud fra en samlet helhedsplan. S. Guldfeldt Nielsen A/S har været med igennem hele forløbet i tæt parløb med bygherre og dennes rådgivere.

S. Guldfeldt Nielsen A/S har i storentreprisen udført lukningsarbejder og tømrer- og snedkerarbejder på Korsløkken afd. 37. Entreprisen er en del af den samlede helhedsplan for boligområdet, som består af fem boligblokke med fem etager samt kælder i hver blok, der tæller samlet set 384 lejligheder.

Tømrer-og snedkerarbejdet bestod i indretning af de 384 lejligheder med opsætning af gipsvægge og gipslofter, montering af døre, etablering af nye køkkener, montering af gulve og diverse små tømrer- og snedkeropgaver såsom fodlister, paneler m.m.

Arbejdet med lukningen bestod i renovering af facader på boligblokkene i form af klargøring til og montering af nye altaner, facadepartier, karnapper og blikarbejde, ligesom der til hver opgang blev etableret elevatortårn.

Beliggenhed: Korsløkken

Bygherre: FAB

Entreprise: Storentreprise

Byggeperiode: 2014 - marts 2017

Entreprisesum: 71,6 mio.

Byggeareal: Ca. 30.000 m2

Egenproduktion: Tømrer-snedker

Arkitekt: C&W Arkitekter

Ingeniør: Rambøll

S. GULDFELDT NIELSEN A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 1834
M: mail@guldfeldt.dk
CVR: 17559737