Korsløkken, afd. 37, lukningsentreprise

S. Guldfeldt Nielsen A/S har i storentreprise udført lukningsarbejdet på Korsløkkens afd. 37.

Bebyggelsen består af fem etageboligblokke på i alt 384 lejligheder, og opgaven er udført som en del af den samlede helhedsplan for boligområdet.

Arbejdet med lukningen bestod i renovering af facader på boligblokkene i form af klargøring til og montering af nye altaner, facadepartier, karnapper og blikarbejde, ligesom der til hver opgang blev etableret elevatortårn.

Beliggenhed: Korsløkken

Bygherre: FAB

Entreprise: Storentreprise

Byggeperiode: 2014 - jan. 2017

Entreprisesum: 37,3 mio.

Byggeareal: Ca. 30.000 m2

Egenproduktion: Tømrer-snedker

Arkitekt: C&W Arkitekter

Ingeniør: Rambøll

S. GULDFELDT NIELSEN A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 1834
M: mail@guldfeldt.dk
CVR: 17559737