Korsløkken, afd. 37, tømrer-snedkerentreprise

Som en del af den fysiske helhedsplan for området har S. Guldfeldt Nielsen A/S i storentreprise udført tømrer-snedkerarbejdet i Korsløkken, afd. 37.

Boligområdet, som består af fem boligblokke med fem etager samt kælder i hver blok, tæller samlet set 384 lejligheder.

Tømrer-snedkerarbejdet bestod i indretning af de 384 lejligheder med opsætning af gipsvægge og gipslofter, montering af døre, etablering af nye køkkener, montering af gulve og diverse små tømrer-snedkeropgaver såsom fodlister, paneler m.m.

Beliggenhed: Korsløkken

Bygherre: FAB

Entreprise: Storentreprise

Byggeperiode: 2014 - marts 2017

Entreprisesum: 34,3 mio.

Byggeareal: Ca. 30.000 m2

Egenproduktion: Tømrer-snedker

Arkitekt: C&W Arkitekter

Ingeniør: Rambøll

S. GULDFELDT NIELSEN A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 1834
M: mail@guldfeldt.dk
CVR: 17559737