Korsløkkeparken helhedsplan afd. 35

Storentreprise

S. Guldfeldt Nielsen A/S har i storentreprise udført renovering af Korsløkkeparken afd. 35. Bebyggelsen består af i alt 144 boliger og opgaven er udført som en del af den samlede helhedsplan for boligområdet.

Opgaven bestod i luknings- og kompletteringsarbejde. Lukningsarbejdet bestod i renovering af facader på boligblokkene i form af klargøring til og montering af nye altaner, facadepartier, karnapper, tagudskiftning med efterisolering og blikarbejde. Tilhørende blev der ved hver opgang på de store blokke etableret et stålopbygge elevatortårn med let beklædning. Det indv. arbejde bestod i gipslofter og snedkerarbejde heriblandt trægulv, fodlister, indv. døre m.m.

Renoveringsprojektet blev udført med en samarbejdsaftale omhandlende bæredygtig renovering mellem bygherre FAB og Miljø Forum Fyn. Her bidragede vi sammen med rådgiverne til at vælge materialer der overholdte kriterierne og datablade, der har resulteret i, et certifikat i bæredygtighed.

Beliggenhed: Odense

Bygherre: FAB

Entreprise: Storentreprise

Byggeperiode: 2019-2020

Entreprisesum: 42 mio. DKK

Byggeareal: 15.000 m2

Egenproduktion: Tømrer-snedker

Arkitekt: C&W Arkitekter A/S

Ingeniør: Rambøll A/S

S. GULDFELDT NIELSEN A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 1834
M: mail@guldfeldt.dk
CVR: 17559737