ODEON

Ungdomsboliger og Netto-butik
Vi indledte med at udføre alt det indvendige tømrerarbejde på de 42 ungdomsboliger, der er opført i forbindelse med ODEON. Arbejdet på ungdomsboligerne bestod i opsætning af gipsvægge, lofter i badeværelser og på gange, samt levering og montering af indvendige døre. I Netto-butikken, der er indrettet i et hjørne af stueplanet, har vi monteret gipsvægge, systemlofter, samt indvendige døre.

Musikhuset
Vores tømrersvende lagde ud med at montere lydvægge i de såkaldte boks-i-boks-rum. Lofterne er ophængt i specielle lydfjederbeslag, der er monteret mellem betondækket og skinnesystemet. På den måde holdes lyden i selve rummet. Der stilles høje lydkrav til vægge, lofter og døre, og alle arbejder, der har indflydelse på lyden, blev hver uge kontrolleret af en akustiker, så vi sikrede os, at akustikken til de kommende brugere var helt i top.

Koncertsalene
I koncertsalene har vi monteret gipsvægge og -lofter i en meget speciel lydkonstruktion, som består af basabsorbenter monteret direkte på betondæk samt reflektorer bestående af store valsede gipsflåder, der hænger ned fra betondækket i forskellige højder. Basabsorbenterne består af cementspånplader med en bredde på 30 cm med præcis 10 mm luft i mellem. Det siger lidt om, hvor fintfølende og præcist arbejdet skal være. Under gipsloftet har vi monteret et helt unikt listeloft udført i trælameller, som skal give den helt rette akustik under de fremtidige koncerter.

Trælamelloftet er konstrueret af mange forskellige lag, og det består af fire loftskiver med hver sin hældning, som gør, at man opnår den bedste lydeffekt. Først er der monteret tre lag gips - noget vandret, noget andet på skrå. Derefter er der på udvalgte steder monteret 50 mm isolering og andre steder gipsplader, og som afslutning er det elegante trælamelloft monteret i forskellige profiler.

Derudover har vi på eget værksted konstrueret 377 akustikkassetter, der består af en træramme på 40x45 cm, hvorpå der først er monteret stof. Derefter har vi foret rammen med Rockwool og påsat lister på bagsiden, inden vi afslutningsvis har pakket kassetten ind i en ramme af asketræ.

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiluddannelsen Odense
ODEON indeholder også Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiluddannelsen Odense.

Projektet på ODEON har gennem hele perioden været ledet af vores erfarne byggeleder, Finn Knudsen, der har sørget for at koordinere arbejdet med de andre faggrupper og de 24 tømrersvende, der har været tilknyttet sagen.

Projektet blev udført i Bygnings Informations Modellering (BIM), og under udførelsen af byggeriet blev modellen brugt under hele byggeprocessen. Det betød, at hele byggeprocessen blev digitaliseret og at vores medarbejdere havde digitalt adgang til de nyeste tegninger og dokumenter, hvilket skabte bedre samarbejde mellem parterne. Brugen af digitale processer som kvalitetssikring, vejledninger og bestilling af materialer blev derfor meget nemmere. Sjakbajsen blev via IPad tilkoblet en fælles vidensbank mellem aktørerne og med kvalitetssikringsprogrammet Ajour. Ajour er et program som bruges i virksomhedens dagligdag og på alle vores projekter.

Beliggenhed: Odense

Bygherre: Odense Kommune

Entreprise: Storentreprise

Byggeperiode: 2015-2017

Entreprisesum: 38 mio.

Byggeareal: 36.000 m2

Egenproduktion: Tømrer-snedker

Arkitekt: C.F. Møller

Ingeniør: Cowi
 

S. GULDFELDT NIELSEN A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 1834
M: mail@guldfeldt.dk
CVR: 17559737