Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet

Vi udførte opgaven i en storentreprise, som indeholdt følgende elementer: Tømrerarbejde med opsætning af gipsvægge, systemlofter, indvendige døre, kobberbeklædt trappe og møbel. Derudover blev der lavet diverse snedkerarbejder på entreprisen. Entreprisen indeholdt ligeledes murerarbejde med flisearbejde, malerarbejde, deko med indvendige glaspartier og smedearbejde med gelænder. 

Udover egenproduktionen var S. Guldfeldt Nielsen A/S en stor medspiller i koordinationen af hele opgaven.

Opgaven blev udført i Bygnings Informations Modellering (BIM). Under udførelsen af byggeriet blev modellen brugt helt ud til sidste led (håndværkeren, der skruede skruer i). Det betød, at hele byggeprocessen blev digitaliseret og at vores medarbejdere havde digital adgang til de nyeste tegninger og dokumenter, hvilket skabte bedre samarbejde mellem parterne. Brugen af digitale processer som kvalitetssikring, vejledninger og bestilling af materialer blev dermed meget nemmere. Sjakbajsen fik udleveret en IPad som blev tilkoblet en fælles vidensbank mellem aktørerne og med kvalitetssikringsprogrammet Ajour. Ajour bruges aktivt i dagligdagen i virksomheden og på alle vores projekter.

Beliggenhed: Syddansk Universitet

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Entreprise: Storentreprise

Byggeperiode: 2013-2015

Entreprisesum: 72 mio.

Byggeareal: 19.500 m2

Egenproduktion: Tømrer-snedker

Arkitekt: C.F. Møller

Ingeniør: Moe

S. GULDFELDT NIELSEN A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 1834
M: mail@guldfeldt.dk
CVR: 17559737