Skovparken

S. Guldfeldt Nielsen A/S har i henhold til helhedsplanen for boligområdet udført renovering af det almene boligbyggeri, Skovparken i Munkebo. Opgaven er udført i en hovedentreprise.

Bebyggelsen består af 110 rækkeboliger samt fælleshus i ét plan beliggende i kuperet terræn.

Entreprisen omfattede alle 110 rækkeboliger og udgjorde i alt ca. 10.000 m2, og renoveringen bestod i udskiftning af vinduer og døre til nye plastikelementer samt ny facadebeklædning med Ivarplank. Endvidere blev der lagt nye stålprofiltagplader oven på de oprindelige bølgetagplader.

Beliggenhed: Skovparken, Munkebo

Bygherre: FAB

Entreprise: Hovedentreprise

Byggeperiode: 2013-2014

Entreprisesum: 14,384 mio.

Byggeareal: 110 rækkehuse

Arkitekt: C&W Arkitekter

S. GULDFELDT NIELSEN A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 1834
M: mail@guldfeldt.dk
CVR: 17559737