Tietgenbyens Varmecentral

S. Guldfeldt Nielsen A/S har i fagentreprise udført tømrerentreprisen på Fjernvarme Fyens nye Varmecentral, beliggende i Tietgenbyen, M. P. Allerupsvej 57.

Tømrerentreprisen omfattede facadebeklædningen på hallen og besøgscenteret samt facadeopbygningen af besøgscenteret, som er udført i C-profiler. Der er monteret lydabsorberende loft i hallen og Gustafs-paneler på den skrå ydervæg samt loft i besøgscenteret.

Under opførelsen havde vi stort fokus på den daglige koordinering af projektet.

Beliggenhed: Tietgenbyen, Odense

Bygherre: Fjernvarme Fyn

Entreprise: Fagentreprise

Byggeperiode: 2018-2019

Entreprisesum: 3,9 mio. DKK

Byggeareal: 1.200 m2

Egenproduktion: Tømrer-snedker

Arkitekt: Archidea

Ingeniør: Rambøll

S. GULDFELDT NIELSEN A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6612 1834
M: mail@guldfeldt.dk
CVR: 17559737